กิจกรรม activity

กิจกรรม ทั้งหมด 156 รายการ

blog1
6 พฤศจิกายน 2566
อบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภ...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ส่วนงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและ...

blog1
3 พฤศจิกายน 2566
วิทยากรบรรยายในรายวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธ...

blog1
3 พฤศจิกายน 2566
คณะศึกษาดูงานจากสาขาการสอนภาษาจีน สำนักวิชาจีนวิทย...

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์จรูญ แดนนาเลิศ รองผ...

blog1
30 ตุลาคม 2566
เข้าร่วมจัดเวทีประชุมนำเสนอผลการสำรวจนกน้ำ ...

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ส่วนงานโครงการอนุรักษ์พันธุก...

blog1
30 ตุลาคม 2566
วิทยากรอบรมการทำผ้าพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติ หรือ Ec...

วันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 ส่วนงานโครงการ...

blog1
23 ตุลาคม 2566
เข้าร่วมโครงการ "LESS IS MORE : CARBON CREDIT" SUS...

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ---------------------------...

blog1
19 ตุลาคม 2566
จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงและการทำน้ำหม...

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ---------------------------...