ข่าวประชาสัมพันธ์ News
ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน/ประชาชนทั่วไปที่ได้รับกล้าไม้

6 กรกฎาคม 2566 By สำนักงาน สถาบันถ่ายทอดฯ

ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน/ประชาชนทั่วไปที่ได้รับกล้าไม้ 
ประชาชนและหน่วยงานที่ได้รับกล้าไม้ให้เดินทางมารับกล้าไม้ได้ที่ โรงเพาะชำ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ข้างศูนย์หม่อนไหม ตรงข้างอาคารศิลปกรรม) ในวันและที่ลงทะเบียน โดยสามารถแสกน QR Code ดังภาพข้างล่าง หรือกดที่ลิงค์ https://maps.app.goo.gl/3DzGzXVmZoe2xTak8?g_st=il เพื่อเปิด Google Map ให้ช่วยนำทาง
ยังสามารถสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป https://forms.gle/u8F8qfaEikrBXYhF6
ลงทะเบียนสำหรับหน่วยงาน https://forms.gle/8dTdQSXgfYTiUif97
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 776028 0801353850 (ในวันและเวลาทำการ)

ดาวน์โหลด