ข่าวประชาสัมพันธ์ News
กิจกรรมแจกกล้าไม้คืนผืนป่าให้แผ่นดิน

13 มิถุนายน 2566 By สำนักงาน สถาบันถ่ายทอดฯ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา และร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป https://forms.gle/u8F8qfaEikrBXYhF6
ลงทะเบียนสำหรับหน่วยงาน https://forms.gle/8dTdQSXgfYTiUif97
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะประกาศรายชื่อ หน่วยงาน/ประชาชนทั่วไปที่ได้รับกล้าไม้ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2566 ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053 776028 (ในวันและเวลาทำการ)

ดาวน์โหลด