ข่าวประชาสัมพันธ์ News
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

12 พฤษภาคม 2566 By สำนักงาน สถาบันถ่ายทอดฯ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทัศนีย์ ธรรมติน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕