ข่าวประชาสัมพันธ์ News
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยูร ใยบัวเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

12 พฤษภาคม 2566 By สำนักงาน สถาบันถ่ายทอดฯ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยูร  ใยบัวเทศ  เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖